Tổng thống Venezuela Maduro bác bỏ tối hậu thư của phương Tây

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Sputnik.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Sputnik.
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Sputnik.
Lên top