Tổng thống Ukraina đáp ứng yêu cầu "lạ" của kẻ bắt cóc, giải thoát con tin

Vụ bắt giữ 20 con tin trên xe buýt ở thành phố Lutsk, Ukraina, diễn ra vào sớm ngày 21.7. Ảnh: RT
Vụ bắt giữ 20 con tin trên xe buýt ở thành phố Lutsk, Ukraina, diễn ra vào sớm ngày 21.7. Ảnh: RT
Vụ bắt giữ 20 con tin trên xe buýt ở thành phố Lutsk, Ukraina, diễn ra vào sớm ngày 21.7. Ảnh: RT
Lên top