Tổng thống tự xưng Venezuela nói lý do đảo chính thất bại

Tổng thống tự xưng Juan Guaido phát biểu trước người biểu tình ngày 1.5. Ảnh: Reuters
Tổng thống tự xưng Juan Guaido phát biểu trước người biểu tình ngày 1.5. Ảnh: Reuters
Tổng thống tự xưng Juan Guaido phát biểu trước người biểu tình ngày 1.5. Ảnh: Reuters
Lên top