Tổng thống Trump yêu cầu cố vấn đừng bao giờ nhắc tên Nixon

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top