Tổng thống Trump và tướng lĩnh Mỹ nhận loạt thư nghi chứa chất kịch độc

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: SCMP.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: SCMP.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: SCMP.
Lên top