Tổng thống Trump tuyên bố bất ngờ trước đàm phán thương mại Mỹ -Trung

Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ đánh thuế hàng hóa Trung Quốc trong một thời gian dài. Ảnh: NBC News
Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ đánh thuế hàng hóa Trung Quốc trong một thời gian dài. Ảnh: NBC News
Tổng thống Donald Trump cảnh báo Mỹ đánh thuế hàng hóa Trung Quốc trong một thời gian dài. Ảnh: NBC News
Lên top