Tổng thống Trump tính tới khả năng ân xá cho Ivanka Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu con gái và cố vấn tổng thống Ivanka Trump trong một cuộc vận động tranh cử ở Dubuque, Iowa. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu con gái và cố vấn tổng thống Ivanka Trump trong một cuộc vận động tranh cử ở Dubuque, Iowa. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu con gái và cố vấn tổng thống Ivanka Trump trong một cuộc vận động tranh cử ở Dubuque, Iowa. Ảnh: AFP.
Lên top