Tổng thống Trump thông báo trả lời phỏng vấn Fox News ngay khi về Mỹ

Chia sẻ của Tổng thống Donald Trump trên Twitter sau khi về Mỹ. Ảnh chụp màn hình.
Chia sẻ của Tổng thống Donald Trump trên Twitter sau khi về Mỹ. Ảnh chụp màn hình.
Chia sẻ của Tổng thống Donald Trump trên Twitter sau khi về Mỹ. Ảnh chụp màn hình.
Lên top