Tổng thống Trump tạm thời ngừng cấp visa lao động đến hết 2020

Tổng thống Donald Trump tạm dừng cấp visa lao động đến Mỹ tới hết năm 2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump tạm dừng cấp visa lao động đến Mỹ tới hết năm 2020. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump tạm dừng cấp visa lao động đến Mỹ tới hết năm 2020. Ảnh: AFP
Lên top