Tổng thống Trump sẽ ký sắc lệnh hành pháp về truyền thông xã hội

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AFP.
Lên top