Tổng thống Trump: Sẽ có tuyên bố tuyệt vời về Syria trong 24 giờ tới

Một áp phích của IS ở Raqqa, Syria năm 2014 viết: “Chúng ta sẽ chiến thắng bất chấp liên minh quốc tế”. Giờ đây, IS đang trên bờ vực thất bại hoàn toàn. Ảnh: Reuters
Một áp phích của IS ở Raqqa, Syria năm 2014 viết: “Chúng ta sẽ chiến thắng bất chấp liên minh quốc tế”. Giờ đây, IS đang trên bờ vực thất bại hoàn toàn. Ảnh: Reuters
Một áp phích của IS ở Raqqa, Syria năm 2014 viết: “Chúng ta sẽ chiến thắng bất chấp liên minh quốc tế”. Giờ đây, IS đang trên bờ vực thất bại hoàn toàn. Ảnh: Reuters
Lên top