Tổng thống Trump sẽ cấm TikTok ở Mỹ

Tổng thống Trump sẽ cấm TikTok ở Mỹ. Ảnh: Getty.
Tổng thống Trump sẽ cấm TikTok ở Mỹ. Ảnh: Getty.
Tổng thống Trump sẽ cấm TikTok ở Mỹ. Ảnh: Getty.
Lên top