Tổng thống Trump rời Washington vào sáng ngày ông Biden nhậm chức

Tổng thống Donald Trump có kế hoạch rời Washington D.C vào sáng 20.1. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump có kế hoạch rời Washington D.C vào sáng 20.1. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump có kế hoạch rời Washington D.C vào sáng 20.1. Ảnh: AFP
Lên top