Tổng thống Trump phủ quyết Đạo luật Uỷ quyền Quốc phòng

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP
Lên top