Tổng thống Trump phê duyệt cắt giảm 9.500 quân Mỹ tại Đức

Mỹ sẽ rút 9.500 binh sĩ Mỹ khỏi Đức. Ảnh: AFP
Mỹ sẽ rút 9.500 binh sĩ Mỹ khỏi Đức. Ảnh: AFP
Mỹ sẽ rút 9.500 binh sĩ Mỹ khỏi Đức. Ảnh: AFP
Lên top