Tổng thống Trump: Ông Kim Jong-un không muốn làm tôi thất vọng

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un. Ảnh: AFP.
Lên top