Tổng thống Trump nói Mỹ đã "qua đỉnh dịch" COVID-19

Lên top