Tổng thống Trump nới hạn hướng dẫn giữ khoảng cách xã hội tới hết tháng 4

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP/Getty.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP/Getty.
Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AFP/Getty.
Lên top