Tổng thống Trump nói có vaccine COVID-19 trong 3 đến 4 tuần

Tổng thống Donald Trump nói sẽ có vaccine COVID-19 trong vòng 3 đến 4 tuần nữa. Ảnh: AP.
Tổng thống Donald Trump nói sẽ có vaccine COVID-19 trong vòng 3 đến 4 tuần nữa. Ảnh: AP.
Tổng thống Donald Trump nói sẽ có vaccine COVID-19 trong vòng 3 đến 4 tuần nữa. Ảnh: AP.
Lên top