Tổng thống Trump: Mỹ có thể phân phối vaccine COVID-19 trong tháng 10

Tổng thống Donald Trump tin tưởng Mỹ sẽ phân phối vaccine COVID-19 từ tháng 10 tới. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump tin tưởng Mỹ sẽ phân phối vaccine COVID-19 từ tháng 10 tới. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump tin tưởng Mỹ sẽ phân phối vaccine COVID-19 từ tháng 10 tới. Ảnh: AFP.
Lên top