Tổng thống Trump muốn phát biểu tại biên giới Hàn Quốc - Triều Tiên

Khu phi quân sự liên Triều. Ảnh: AP.
Khu phi quân sự liên Triều. Ảnh: AP.
Khu phi quân sự liên Triều. Ảnh: AP.
Lên top