Tổng thống Trump muốn Mỹ được chia tiền từ thương vụ TikTok

Tổng thống Trump cho rằng một số tiền đáng kể nên được chuyển tới Bộ Tài chính Mỹ về thương vụ TikTok. Ảnh: AFP.
Tổng thống Trump cho rằng một số tiền đáng kể nên được chuyển tới Bộ Tài chính Mỹ về thương vụ TikTok. Ảnh: AFP.
Tổng thống Trump cho rằng một số tiền đáng kể nên được chuyển tới Bộ Tài chính Mỹ về thương vụ TikTok. Ảnh: AFP.
Lên top