Tổng thống Trump muốn giúp giải quyết căng thẳng biên giới Trung - Ấn

Tổng thống Donald Trump nhắc lại đề nghị làm trung gian hòa giải căng thẳng biên giới Trung - Ấn. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump nhắc lại đề nghị làm trung gian hòa giải căng thẳng biên giới Trung - Ấn. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump nhắc lại đề nghị làm trung gian hòa giải căng thẳng biên giới Trung - Ấn. Ảnh: AFP.
Lên top