Tổng thống Trump lạc quan về thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 tại Việt Nam

Tổng thống Donald Trump hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ thành công. Ảnh: CNN
Tổng thống Donald Trump hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ thành công. Ảnh: CNN
Tổng thống Donald Trump hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 sẽ thành công. Ảnh: CNN
Lên top