Tổng thống Trump là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp tân Nhật hoàng

Lên top