Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng thống Trump không được hoan nghênh phát biểu trước quốc hội Anh