Tổng thống Trump không còn nguy cơ lây truyền COVID-19

Tổng thống Trump lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau 3 ngày điều trị COVID-19. Ảnh: Reuters
Tổng thống Trump lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau 3 ngày điều trị COVID-19. Ảnh: Reuters
Tổng thống Trump lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng sau 3 ngày điều trị COVID-19. Ảnh: Reuters
Lên top