Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tổng thống Trump khích lệ Thủ tướng Nhật tăng cường quan hệ với ông Putin