Tổng thống Trump góp tiền lương để Mỹ chống dịch COVID-19

Tổng thống Donald Trump dùng toàn bộ lương quý IV năm 2019 để quyên góp chống dịch COVID-19. Ảnh: AP.
Tổng thống Donald Trump dùng toàn bộ lương quý IV năm 2019 để quyên góp chống dịch COVID-19. Ảnh: AP.
Tổng thống Donald Trump dùng toàn bộ lương quý IV năm 2019 để quyên góp chống dịch COVID-19. Ảnh: AP.
Lên top