Tổng thống Trump đọc thông điệp liên bang, tự hào hồi sinh kinh tế Mỹ

Tổng thống Donald Trump đọc thông điệp liên bang ngày 4.2.2020. Ảnh: CNN
Tổng thống Donald Trump đọc thông điệp liên bang ngày 4.2.2020. Ảnh: CNN
Tổng thống Donald Trump đọc thông điệp liên bang ngày 4.2.2020. Ảnh: CNN
Lên top