Tổng thống Trump dọa hủy diệt kinh tế nếu Thổ Nhĩ Kỳ vượt quá giới hạn

Tổng thống Donald Trump dọa hủy diệt nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này đi quá giới hạn. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump dọa hủy diệt nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này đi quá giới hạn. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump dọa hủy diệt nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này đi quá giới hạn. Ảnh: Reuters
Lên top