Tổng thống Trump dọa đánh thuế toàn bộ hàng Trung Quốc bán sang Mỹ

Các container hàng của Trung Quốc tại một cảng ở Boston, Mỹ ngày 9.5.2018. Ảnh: Reuters
Các container hàng của Trung Quốc tại một cảng ở Boston, Mỹ ngày 9.5.2018. Ảnh: Reuters
Các container hàng của Trung Quốc tại một cảng ở Boston, Mỹ ngày 9.5.2018. Ảnh: Reuters

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top