Tổng thống Trump đề xuất hoãn bầu cử Mỹ 2020

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị hoãn bầu cử Mỹ. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị hoãn bầu cử Mỹ. Ảnh: AFP.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị hoãn bầu cử Mỹ. Ảnh: AFP.
Lên top