Tổng thống Trump đã chọn được thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ

Nhiều nguồn tin khẳng định, bà Amy Coney Barrett đã được Tổng thống Donald Trump lựa chọn đề cử cho cương vị thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ mới. Ảnh: AP.
Nhiều nguồn tin khẳng định, bà Amy Coney Barrett đã được Tổng thống Donald Trump lựa chọn đề cử cho cương vị thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ mới. Ảnh: AP.
Nhiều nguồn tin khẳng định, bà Amy Coney Barrett đã được Tổng thống Donald Trump lựa chọn đề cử cho cương vị thẩm phán Tòa án tối cao Mỹ mới. Ảnh: AP.
Lên top