Tổng thống Trump công bố địa điểm thượng đỉnh Mỹ-Triều 2 ở Việt Nam

Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore, tháng 6.2018. Ảnh: USA Today
Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore, tháng 6.2018. Ảnh: USA Today
Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Singapore, tháng 6.2018. Ảnh: USA Today
Lên top