Tổng thống Trump cảnh báo Triều Tiên sau vụ thử "rất quan trọng"

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo các tướng lĩnh. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo các tướng lĩnh. Ảnh: AP
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chỉ đạo các tướng lĩnh. Ảnh: AP
Lên top