Tổng thống Trump cấm các thiết bị Huawei trong mạng không dây của Mỹ

Tình trạng của Huawei dự báo sẽ ngày càng khó khăn hơn. Ảnh: Reuters.
Tình trạng của Huawei dự báo sẽ ngày càng khó khăn hơn. Ảnh: Reuters.
Tình trạng của Huawei dự báo sẽ ngày càng khó khăn hơn. Ảnh: Reuters.
Lên top