Tổng thống Trump bổ nhiệm tân Cố vấn An ninh quốc gia thay John Bolton

Ông Robert C. O'Brien được bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ. Ảnh: AP
Ông Robert C. O'Brien được bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ. Ảnh: AP
Ông Robert C. O'Brien được bổ nhiệm làm Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ. Ảnh: AP
Lên top