Tổng thống Trump bị chỉ trích vì bênh con gái Ivanka