Tổng thống Trump bị chỉ trích “không hiểu hiến pháp Mỹ“