Tổng thống Trump bật đèn xanh cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công miền bắc Syria

Mỹ bắt đầu rút quân khỏi miền bắc Syria, mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng người Kurd ở khu vực này. Ảnh: AFP/Getty Images
Mỹ bắt đầu rút quân khỏi miền bắc Syria, mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng người Kurd ở khu vực này. Ảnh: AFP/Getty Images
Mỹ bắt đầu rút quân khỏi miền bắc Syria, mở đường cho Thổ Nhĩ Kỳ tấn công lực lượng người Kurd ở khu vực này. Ảnh: AFP/Getty Images
Lên top