Tổng thống Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với dịch COVID-19

Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Tổng thống Donald Trump ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia với dịch COVID-19. Ảnh: AFP.
Lên top