Tổng thống Syria đặt điều kiện thảo luận việc ông từ chức