Tổng thống Putin ủng hộ ông Donald Trump hay Joe Biden?

Tổng thống Vladimir Putin không nói rõ ông ủng hộ ông Donald Trump hay Joe Biden, tuyên bố sẽ làm việc với bất kỳ tổng thống tương lai nào của Mỹ. Ảnh: Tfipost
Tổng thống Vladimir Putin không nói rõ ông ủng hộ ông Donald Trump hay Joe Biden, tuyên bố sẽ làm việc với bất kỳ tổng thống tương lai nào của Mỹ. Ảnh: Tfipost
Tổng thống Vladimir Putin không nói rõ ông ủng hộ ông Donald Trump hay Joe Biden, tuyên bố sẽ làm việc với bất kỳ tổng thống tương lai nào của Mỹ. Ảnh: Tfipost
Lên top