Tổng thống Putin tin chắc ông Assad không tấn công hóa học

Người dân Khan Sheikhun biểu tình ngày 7.4.2017 phản đối tấn công hóa học. (Ảnh: AFP)
Người dân Khan Sheikhun biểu tình ngày 7.4.2017 phản đối tấn công hóa học. (Ảnh: AFP)
Người dân Khan Sheikhun biểu tình ngày 7.4.2017 phản đối tấn công hóa học. (Ảnh: AFP)
Lên top