Tổng thống Putin phát ngôn bất ngờ về can thiệp bầu cử tổng thống Mỹ 2020

Tổng thống Vladimir Putin nói đùa rằng ông sẽ can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: RT
Tổng thống Vladimir Putin nói đùa rằng ông sẽ can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: RT
Tổng thống Vladimir Putin nói đùa rằng ông sẽ can thiệp bầu cử Tổng thống Mỹ 2020. Ảnh: RT
Lên top