Tổng thống Putin: Ông Donald Trump đời thực khác xa trên ti vi

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin gặp nhau ở G20. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin gặp nhau ở G20. Ảnh: Reuters
Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin gặp nhau ở G20. Ảnh: Reuters
Lên top