Tổng thống Putin: Nga không có liên hệ gì với Trump và gia đình ông ấy

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không can thiệp bầu cử Mỹ. Ảnh: AFP/Getty.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không can thiệp bầu cử Mỹ. Ảnh: AFP/Getty.
Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Nga không can thiệp bầu cử Mỹ. Ảnh: AFP/Getty.