Tổng thống Putin mời ông Biden trao đổi trực tuyến

Ông Putin trong cuộc gặp ông Joe Biden năm 2011. Ảnh: AFP.
Ông Putin trong cuộc gặp ông Joe Biden năm 2011. Ảnh: AFP.
Ông Putin trong cuộc gặp ông Joe Biden năm 2011. Ảnh: AFP.
Lên top