Tổng thống Putin mời chào Saudi Arabia mua S-400 để bảo vệ nhà máy dầu

S-400 được triển khai gần Kaliningrad, Nga. Ảnh: Reuters
S-400 được triển khai gần Kaliningrad, Nga. Ảnh: Reuters
S-400 được triển khai gần Kaliningrad, Nga. Ảnh: Reuters
Lên top